Kunstig intelligens – fremtidens hjelpemiddel

Kunstig intelligens er jo noe som eksisterer i stor grad i samfunnet, og som vi blir eksponert for i hverdagen – kanskje uten å egentlig tenke over at det faktisk er kunstig intelligens? I dette innlegget skal jeg ta for meg et tema som muligens er en av nåtidens og fremtidens viktigste verktøy, nemlig kunstig intelligens. Dette verktøyet utvikler seg for hver dag som går, og vi har allerede kommet langt på vei. Blant annet ved at vi kan snakke med roboter i mange telefonsamtaler som angår kjøp og salg av tjenester over telefon. Kunstig intelligens, også kjent som AI (Artificial Intelligence), har de siste årene spredt seg ut til befolkningen gjennom teknologiske produkter og tjenester. Denne tjenesten har blitt skapt for å forenkle hverdagen vår som et hjelpemiddel. Kunstig intelligens kan defineres som en form for informasjonsteknologi. Denne teknologien fremstår som svært intelligent. Ifølge Regjeringen (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=3) er kunstig intelligens «systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål».

https://www.negotia.no/var/ezwebin_site/storage/images/_aliases/large/media/images/kunstig-intelligens-adobestock.jpg/409840-1-nor-NO/kunstig-intelligens-adobestock.jpg.jpg

I vår andre forelesning av kurset digital markedsføring, snakket vi om at maskinene overtar på arbeidsmarkedet. Teknologien er både billigere og raskere, enn hva et normlt menneske kan yte av arbeidskapasitet til bedrifter. Den typen kunstig intelligens de fleste i samfunnet kjenner til i dag, er Apples design som kalles «Siri». Dette er et tillegg som finnes på alle apple-produkter, som man kan snakke til. Man kan stille spørsmål og få svar, men man kan også bruke Siri som en søkemotor for å raskt finne det man er ute etter på enheten. Et godt eksempel på dette, som vi fikk presentert under forelesningen, er bedriften Amazon. De planlegger å endre sine tjenester. For eksempel skal posten fraktes av droner, og ikke av mennesker som benytter et fremkomstmiddel. Amazon arbeider for å automatisere mest mulig av bedriften sin, ved bruk av AI. Her utvikler de en form for kunstig intelligens i teknologien sin. Bedriften har et ønske om at selskapet i løpet av et par år skal være så automatisert, at posten både pakkes og fraktes av roboter fra deres fabrikk. 

Artikkel fra Visolit

Kunstig intelligens brukes til svært mye i dagens samfunn, og vi ser at det foregår stadig utvikling innen bruken av dette. Man kan blant annet se det innen ulik produksjon, og eksempelvis i kundeservice hos flere firmaer, blant annet hos forsikringsselskaper og teleoperatører. Kunstig intelligens finnes også i form av maskinlæring. Dette går ut på at en datamaskin kan løse oppgaver, uten at den har fått noe form for instruksjoner fra et menneske. Et eksempel som henviser til dette er algoritmer. Her foreslår «intelligente» søkemotorer treff basert på innhentet data fra dine tidligere søk. En type maskinlæring i dagens samfunn er FAT-ML, også kalt «Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning». Denne typen AI går ut på at vi må kunne forsikre oss om at beslutninger som tas på bakgrunn av analyser og beregninger, og som er utført ved hjelp av AI og maskinlæring, ble tatt på riktig grunnlag. Altså at maskinene tar beslutninger basert på rettferdig grunnlag etter beregningene. 

(Figur 1: Forenklet oversikt over hva som inngår i kunstig intelligente systemer – Kilde: Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence set up by the European Commissio)

I artikkelen (https://www.visolit.no/artikler/infographic-kunstig-intelligens-hvordan-ser-fremtiden-ut) jeg har tatt for meg, får vi vite mer om utfordringer og muligheter knyttet til kunstig intelligens. Visolit forteller at i årene fremover, er planen at kunstig intelligens skal bli mer menneskelig. Allerede i dag har vi maskiner som er selvlærende, ved at de evner å identifisere avanserte mønstre og lære seg disse. Flere store aktører, som Facebook og Accenture, har begynt utvikling av et verktøy som kan analysere maskiner og beslutningsprosessen i systemene deres. Denne typen kunstig intelligens er kalt Ethical Artificial Intelligence. Det er også planer om et Explainable Artificial Intelligence (XAI), som går ut på at maskiner kan svare på spørsmål, som «hvorfor ble et alternativ valgt bort?» og «har systemet gjort en feil, eller har det lyktes?». Altså spørsmål som mennesker er usikre på, eller ikke vet. 

Fordeler og ulemper jeg ser ved AI? 

Kunstig intelligens er på en måte som en teknologisk hjerne som kan tenke på egenhånd, og som kan ta egne valg. Jeg personlig har alltid vært veldig skeptisk til å la en maskin overta ansvaret, for det jeg selv kan ha ansvaret for. Jeg har alltid sammenlignet kunstig intelligens med det man kan se på film. For eksempel at roboter kan tenke selv, og ender opp med å ta over verden, slik som i filmene «Terminator» og «I Am A Robot». Ved siden av det skeptiske, synes jeg også utviklingen av denne teknologien virker veldig spennende. Fordelene med kunstig intelligens, tenker jeg, er at det kan være med på å forenkle livs- og kvalitetssituasjonen til mennesker og bedrifter. Ulempene er jo at man kan manipulere maskiner til å gjøre som en selv vil, om man ikke kan stole på de beslutningene som blir tatt av en maskin. Det blir for eksempel ofte stilt spørsmål ved problemstillinger om ansvarsfordeling, hvis en algoritme slår feil. Denne typen ulemper, slik jeg ser det, kan fort bli enda vanskeligere å håndtere dersom alt blir automatisert. 

Én kommentar til “Kunstig intelligens – fremtidens hjelpemiddel”

 1. Hei Vetle!

  Fint innlegg, dette var spennende lesing. Bra at du har strukturert teksten din med underoverskrifter og bilder – fortsett med dette 😀 Så flott at du har med kilder som støtter teorien du tar for deg i innlegget ditt!

  Jeg ser at du har lagt inn kilder i løpende tekst i innlegget ditt. For at kildene skal se penere ut, bruk hyperlink ved å markere et ord eller en setning og lim linken inn der ved å trykke på hyperlink-ikonet. Da vil leseren få mulighet til å trykke direkte på setningen du har markert for å bli sendt videre til kilden 🙂 Husk også å inkludere en komplett kildeliste på slutten av innlegget.

  Fint at du drøfter fordeler og ulemper med AI. Fordelen med blogging er at det er lavere terskel for å diskutere egne meninger, men jeg savner at du diskuterer meningene dine i faglig kontekst. Prøv å finne faglige kilder som støtter (eller går i mot) dine personlige meninger slik at du kan skape en faglig og ikke minst saklig diskusjon slik at personlige meninger ikke kommer fram som irrasjonelle følelser. Dette er spesielt viktig til eksamen.

  Husk også å alltid ha med en konklusjon på slutten av innlegget som oppsummerer de viktigste poengene i innlegget ditt.

  Stå på! Jeg gleder meg til å lese mer 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *