Digitale plattformertjenester

Under min 8. forelesning i kurset digital markedsføring, har vi fått i oppgave å skrive et blogginnlegg med hovedfokus på digitale plattformtjenester. I mine tidligere forelesninger har vår foreleser Arne Krokan introdusert oss for ulike plattformer fra dagens samfunn. I oppgaven har jeg valgt å ta for meg forsikringsselskapet Gjensidige som en digital plattform. Jeg skal ta for meg hva Gjensidige er og hva de gjør, samt hvem aktørene deres er. Til slutt vil jeg ta dere gjennom Gjensidiges transaksjonskostnader.

En digital plattform

Nettsiden Atea.no har laget en definisjon på hva en digital plattform er. Ifølge dem er en digital plattform en forretningsmodell optimalisert for å samle, oppbevare og bearbeide data du samler inn, i utgangspunktet fra hvilke som helst kilder du kan hente inn data fra. Man kan sammenligne dette med en nettbank, bare for ulike data. Det som gjør en digital plattform verdiskapende er ved å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper. Nettsiden mener at det finnes 4 måter å hente ut verdi på; ressurser, tid, penger og risiko.

Hva er Gjensidige? 

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Selskapet tilbyr forsikring til privatpersoner og næringslivet i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. Dette forsikringsselskapet selger tjenester som hundeforsikring, livsforsikring, reiseforsikring og boligforsikring. Plattformen er tilgjengelig for alle som ønsker seg forsikringer, til det man måtte ønske å sikre. Gjensidige Forsikring ble etablert i 1689 som et brannforsikringsselskap, men har gjennom flere 100 år endret seg til å bli et solid skadeforsikringsselskap. Selskapet har etablert seg til å bli en av de største virksomhetene innen forsikring i Norge, med sine 3700 ansatte og 1 million forbrukere. 

Hvordan fungerer Gjensidige?

Gjensidige Forsikring opererer med at alle forbrukere har en egen profil, hvor hver forbruker kan ha oversikt over forsikringene sine. Denne oversikten kan man enten ha på appen deres, eller på en egen profil på nettsiden deres. På appen gis kunden en god og oversiktlig kontroll over forsikringene sine. Disse kan man samle sammen til én betaling, eller velge å betale hver for seg. Dette er helt opp til kunden selv. Gjensidige ønsker å gi mest til kundene sine, og deler derfor ut forskjellige typer kundefordeler og rabatter. Som for eksempel hvis man har flere forsikringer i gjensidige, kan man samle de slik at man kan få opptil 18% rabatt. En annen fordel selskapet tilbyr er kundeutbytte. Dette er en unik fordel som gjør at Gjensidige deler overskuddet de tjener med kundene sine. Appen til Gjensidige er gratis for alle som eier en smarttelefon, men den negative siden med denne appen er at man ikke kan betale gjennom den. Betalingene skjer gjennom fakturaer, eller en ordning av avtalegiro, men forhåpentligvis vil dette endres i fremtiden.  

https://miro.medium.com/max/4000/1*ALbGMhCgYbtP-67WH5goqA.png

Hvem er aktørene?

Aktørene til Gjensidige er alle som trenger en skadeforsikring eller pensjonsforsikring. Selskapet tilbyr forsikring til alt av gjenstander og dyr som er i eierskap av forbrukeren av forsikringsselskapet. Dét selskapet krever av kundene sine, er å få vite deres privatinformasjon. Grunnen til dette er at selskapet ønsker lage en best mulig forsikring for hver enkelt person.

Gjensidiges transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader går ut på at de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget, når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste. Arne Krokan forklarer i sin bok Nettverksøkonomi, at det finnes 6 ulike typer transaksjonskostnader. 

  • Søkekostnader

Søkekostnader er den tiden forbrukeren bruker på å finne frem til aktuelle alternativer for lignende tjenester (Krokan 2019, s.72). Hos Gjensidige finnes det forskjellige kategorier, som innboforsikring eller bilforsikring. Ved å gå inn på de forskjellige kategoriene, vil søkesystemene til Gjensidige fange opp dette, og dermed kunne begynne å sende deg tilbud om de ulike forsikringene du ønsker deg.

  • Informasjonkostnader

Informasjonskostnader oppstår når forbrukeren ønsker å finne ut mer om tjenesten som tilbys av plattformen (Krokan 2019, s.75). Dette går ut på at når man ønsker å kjøpe eller handle et produkt, vil man gjerne skaffe seg mer spesifikk informasjon om det produktet man planlegger å kjøpe. Denne informasjonen om produktet kan for eksempel være prisen på produktet eller kvaliteten på produktet. Her kan en selger spesialisere informasjon til hver enkelt kunde.

  • Forhandlingkostnader

Forhandlingskostnader er de vilkårene vi må forholde oss til ved å bruke tjenesten (Krokan 2019, s.76). Hos Gjensidige er det gratis å være inne på deres nettsider og appen deres. Det som er forhandlingskostnadene hos bedriften er at man er nødt til å betale for bruken av tjenestene deres. 

  • Vurderings-/beslutningskostnader

Beslutningskostnad/vurderingskostnad skjer i dét forbrukeren velger om de skal bruke tjenesten eller ikke (Krokan 2019, s.77). Dersom man velger å kontakte Gjensidige per telefon vil det kunne påløpe kostnader i form av ringeminutter. Ved å benytte seg av deres digitale plattformer er dette en kostnad man slipper unna, ettersom bruk av disse er helt gratis. Da man har tilgang til den samme informasjonen, og de samme tjenestene, digitalt som over telefon, er denne typen kostnad noe man kan slippe unna når man vurderer å benytte seg av Gjensidiges tjenester. 

  • Evalueringskostnader

Evalueringskostnader skjer etter forbrukeren har fått eller brukt tjenesten (Krokan 2019, s.78). Gjensidige ønsker seg evalueringer av tjenestene de har tilbudt deg etter at du har prøvd dem ut. De har en egen side på nettsiden deres hvor du kan sende inn tilbakemeldinger. Det er viktig at tjenesten leverer etter forventet tjenestekvalitet, grunnen til dette er at det ikke oppstår situasjoner som kan gjøre brukerreisen negativ for kunden.

  • Tvangskostnader

Tvangskostnader fremkommer oftest i en handelssituasjon der man er nødt til å heve kjøpet eller kompensere kunden (Krokan 2019, s.79). Hos Gjensidige vil det ikke forekomme tvangskostnader. Grunnlaget for dette er at man betaler for bruken av tjenesten, og ikke under handelssituasjonen.

Kilder:

One Comment

Legg igjen en kommentar til Kim Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *