Lønner det seg for næringslivet å tenke bærekraftig?

I dagens innlegg ønsker jeg å ta for meg FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for næringslivet i samfunnet. Jeg har også planlagt å ta for meg en virksomhet og hvordan den jobber i forhold til målene. 

Miljøet på jordkloden er i endring og vi er klar over det, men mange velger å se bort grunnet pengesparing og utgifter. Næringslivet blant oss i samfunnet er på en måte splittet, fordi den ene halvparten bryr seg veldig om det bærekraftige mens den andre halvparten bryr seg ikke noe som helst. Ifølge FNs bærekraftmål og mitt forrige blogginnlegg finnes det 17 bærekraftsmål, hvor alle baserer seg på å bedre miljøet for naturen, næringslivet og menneskene på jorda vår. 

Artikkel om bærekraft i bedrifter

Jeg har funnet en artikkel som viser til hvorfor det lønner seg å tenke bærekraftig. Her blir det bærekraftige satt i lys gjennom forsikringsselskapet Storebrand. De mener at det vil lønne seg å jobbe etter en bærekraftig forretningsmodell, som kan hjelpe sånn at vi får ett grønnere samfunn. Ifølge Matthew Smith, som er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, han sier at verden er i endring. Og han sier at de produktene vi ser mange virksomheter tilbyr i dag, vil om noen år ha dødd ut. Det vil si at mange kunder ikke ønsker bruken av den tjenesten. Eksempler på produkter som vil dø ut er olje og gass, grunnen til at de forsvinner er at de lages av stoffer som er med på å ødelegge og forurense samfunnet våres.

De bedriftene som velger å jobbe eller bidra til en bærekraftig utvikling, vil tjene best på det i det lengste løp. Kunder og andre samarbeidsbedrifter vil i framtiden ønske seg grønne produkter fordi det er det som vil være i fokus der og da. Trolig vil bærekraftige ta over alle måter vi produserer materialer, tjenester og produkter, bedrifter vil også bytte ut produksjonsutstyr som gir forurensende utslipp til annet utstyr som er mer miljøvennlig. Eksempler på slikt utstyr kan være 3D-printere, denne typen utstyr kan produsere nesten hva som helst med ett bærekraftig materiale. 

Problemet med at veldig mange virksomheter ikke velger å bli eller jobbe bærekraftig, er fordi det koster en del penger å endre utstyr eller endre måten å jobbe på. Ifølge Matthew så sier han at det som kan være problemet på innovasjonen av bærekraftig løsning er inngangskostnadene, at førstegangsbetaling av alt som vil være til nytte til en bærekraftig utvikling ofte er høye. 

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/59ca3d1e59cc68a3cdb6c2ba/1509621079880-00LBVJINVWWIM9QSO2KL/ke17ZwdGBToddI8pDm48kKzAaDJgPw4xFyD3MbPgGlp7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1Ua5JM6RUa7lr0VLxDBGvEFSkgynaf0Oo-4BA6JkAiqGqZtJ3qR9G2BYeA0wOAaeYNg/Modell%405x.png?format=1500w

Storebrand

I emnet vårt (Sosial kommunikasjon), har foreleseren vår Cecilie Staude gitt oss i oppgave å finne en virksomhet å skrive om i en eksamensoppgave. Virksomheten eksamensgruppen min og jeg har valgt er forsikringsselskapet Storebrand, det er et selskap som har bærekraft som fokus i sine investeringer og produkter. Virksomheten «brander» at deres samfunnsansvar er at de deler kunnskap, utdanne og at de er med på støtte ulike organiseringer som vil hjelpe til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Her ønsker de å være med å skape bevissthet rundt betydningen av å tenke bærekraftig og hvilken lønnsomhet det vil gi samfunnet.

https://www.psykologforeningen.no/var/psykol/storage/images/media/images/skjermbilde-2019-12-20-09.55.22.png/879680-1-nor-NO/skjermbilde-2019-12-20-09.55.22.png_size-large.png

FNs Bærekraftmål

FNs bærekraftsmål handler om å skape et bedre samfunn og miljø rundt oss, for eksempel ønsker de å gi bedre til god helse hos mennesker som ikke har denne faktoren. De ønsker også å utrydde fattigdom og sult, alt dette ønsker de å endre innen 2030. Det finnes 17 av de bærekraftsmålene og organisasjonen mener at hvis de fleste virksomheter endrer måten de arbeider på, vil vi kunne se en betydelig endring innenfor klimaet og bærekraftige samfunn. Hvis vi prøver å sammenligne virksomheten Storebrand med FNs bærekraftsmål, kan vi se at de jobber veldig for mange av de ulike målene. Som for eksempel så jobber de selv for bedring av god helse og livskvalitet og at folk skal ta en god utdanning, men de er også med på mål nummer 17. Denne handler om at vi alle skal samarbeide for å nå de bærekraftige målene, her ønsker virksomheten å stille opp for de som ønsker å jobbe for å gjøre en forskjell.

Konklusjon

Ved å se på alt det vi har gått igjennom viser det seg at i lengden vil det være lønnsomt å drive med bærekraftig arbeid, men at det muligens vil ta noen år før vi ser en stor endring i samfunnet. Jeg tror også ikke alle av FN sine mål vil være noe næringslivet kan gjøre noe med, som for eksempel å utrydde fattigdom og sult. De målene er det enkelt mennesker, organisasjoner, staten og land som er økonomisk sterke, som kan være med på å endre. Men jeg har troen på at mange virksomheter i næringslivet kan være med på å samarbeide for å støtte organisasjoner som ønsker å gjøre en forskjell. 

Kilder

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *