Har Storebrand et bevisst syn på klima og bærekraft?

Dette blogginnlegget er inspirert fra torsdagens forelesning med Cecilie Staude innenfor sosial kommunikasjon. Fra forelesningen på torsdag snakket Cecilie mye om bærekraftig markedsstrategi og grønn markedsføring, dette handler for eksempel om at nye virksomheter slåss om oppmerksomheten rundt bærekraftige alternativer med tradisjonelle aktører. I dette innlegget vil jeg få frem hvordan en bedrift har implementert klima og bærekraft i deres markedsføring. 

Den bedriften jeg ønsker å ta for meg er Storebrand, grunnen til det er fordi de viser på sin nettside at de ønsker å fremme bærekraft, de ønsker å vise sine kunder at de har en «drive» for dette temaet. Denne bedriften ønsker å være frempå ved å hjelpe når de som ønsker å endre klima til det bedre.

 I følge Storebrands nettsider, er bedriften «en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Bedriften markedsfører gjennom deres reklamer og nettsider at de er ledende på bærekraftig investeringer, at de skaper verdi gjennom det bærekraftige. Inne på deres nettside kan vi finne nye forskjellige sider, som for eksempel har de en egen side om bærekraftige investeringer som kalles «Asset Management». Her får vi vite om alt fra hvordan de styrer investeringene og hvilke selskaper de ikke ønsker å investere i, men siden den siste faktoren er svært omfattende mener Storebrand at de ikke ønsker å investere i selskaper som skader miljøet eller som strider i mot FNs bærekraftsmål. 

https://blogg.toma.no/hs-fs/hubfs/Blog%20Images/5%20tiltak%20for%20økt%20bærekraft%20i%20din%20bedrift.jpg?width=2000&name=5%20tiltak%20for%20økt%20bærekraft%20i%20din%20bedrift.jpg

Klimastrategi

Storebrand som virksomhet ønsker å være sentral i kampen for å bedre miljøet, de ønsker å være med å påvirke samfunnet til å tenke grønt. Bedriften forteller at deres klimastrategi handler om å minimere risiko og maksimerer mulighetene som ligger i bærekraft. Selskapet har over 921 milliarder kroner til forvaltning, derfor føler de et ansvar ved at de må hjelpe til og at de må investere penge riktig. Et eksempel så har virksomheten forpliktet seg til at deres investeringsporteføljer skal ha netto null klimagassutslipp innen senest året 2050.

Bedriften har som mål at deres strategier og investeringsmetoder skal hjelpe dem med å ta investeringsbeslutninger i tråd med forpliktelsene som er skissert i Paris-avtalen. En annet mål de har er at de ønsker å unngå investeringer som bidrar sterkt til klimaendringer. 

Den viktigste metoden bedriften mener kan ha størst effekt i miljøkampen er å bruke eierposisjonen sin, dette vil si at de ønsker å bruke posisjonen sin for å stimulere til ambisiøs klimapraksis hos deres porteføljeselskaper. De skriver også på deres nettside at de beste måtene å få til endring i klimakampen er å være en aktiv eier, og engasjere seg med porteføljeselskaper. De ønsker å finne en positiv dialog med andre bedrifter som ønsker en bedring for klima, med sikte på å støtte deres overgang til aktiviteter med lite karbon og klima. Måten dette vil gjøres er både gjennom individuell dialog og gjennom investorinitiativer som PRI og Climate Action 100+. Dette er bare noe av de få målene Storebrand jobber med gjennom deres klimastrategi.

Storebrands markedsføring

Virksomheten ønsker på mange måter å hjelpe andre bedrifter som jobber mot klimautfordringene, dette er en av måtene de ønsker å vise sin egen bedrift også. Markedsføring er en sentral faktor for at bedriften skal vise seg fram og vise hva de jobber for, måten de har implementert klimavirksomheten inn i markedsføringen deres er ved tjenestene deres. De varsler alle som er eller ønsker å bli kunde av dem at de ønsker en mer bærekraftig hverdag, de viser også fram i alle deres reklamer ved at de har med bilder av natur og jordkloden. De markedsfører også deres prinsipper for markedsføring og hvordan deres bedrift jobber for å bli mer bærekraftige.

Konklusjon

Gjennom alle tiltakene bedriften bruker ser vi at de ønsker å delta på best mulig måte i klimakampen. De har ett syn på hvordan de selv ønsker å bidra, men de har også et syn på at de ønsker å påvirke flest mulig både av private kunder og andre bedrifter. Med samme syn viser bedriften fram at de stiller krav til at deres samarbeidspartnere og leverandører også jobber mot et mer bærekraftig samfunn, både gjennom miljøarbeid og etikk. Ved etikk mener jeg at de skal alltid vise at de faktisk ønsker å et bedre miljø.

Kilder

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *