Hvordan man skaffer seg en mentor?

Mitt andre innlegg innenfor temaet går ut på hvordan skaffe seg en relevant mentor. Det å skaffe seg en mentor for et fag kan være bra om man mangler kunnskapen til å utrette noe. For eksempel meg selv så har ikke jeg forsøkt å skaffe meg en mentor enda og har heller ikke noe kunnskap i hvordan å skaffe seg en læremester.

Hvorfor skaffe seg en mentor?

At du kan skaffe deg jobb gjennom nettverk er allment kjent, men hvordan skjer det i praksis? Mange stillinger blir aldri utlyst, og tidligere studenter oppgir at et godt nettverk og gode mentorer har vært avgjørende for deres karriere. Denne oppgaven gir deg muligheten til å lære hvordan du allerede som student kan begynne å bygge et personlig læringsnettverk gjennom å skaffe deg en eller flere mentorer.

Ifølge et kurs jeg har blitt anbefalt, kan man lære seg mer om hvordan å skaffe seg en mentor. «Jeg vil samtidig legge til linken på slutten av dette blogg innlegget».

En mentor i seg selv kan være så mangt, på grunn av man kan finne og bruke en mentor til så mye. For eksempel så kan man sende eksperter melding på den sosiale kanalen Linkedin, for å spørre om de kan hjelpe deg eller for å være mentoren deres. Man bruker oftest en mentor for å lære av feilene deres og for høre på deres erfaringer, akkurat det å lytte til andres tidligere feil og erfaringer kan gi deg en utrolig stor fordel ved at du ikke gjør de samme feilene. Dette vil gi deg mindre tidsbruk ved bygging av sitt læringsnettverk.

Hva er Networking?

Ordet Networking betyr nettverk og det går ut på å bygge seg et nettverk som man kan bruke som innenfor jobb, studier, hjelp i sitt personlige liv. Men oftest gjenkjenner ordet nettverksbygging i en business sammenheng. Networking er utveksling av informasjon og ideer mellom mennesker med et felles yrke eller spesiell interesse, vanligvis i en uformell sosial setting. Nettverk begynner ofte med et felles punkt.

Kurset

Kurset vi har gjennomført heter «Networking basics» og det viser oss steg for steg hvordan å skaffe seg en mentor, disse stegene er laget som moduler som har forskjellige temaer i seg. I dette kurset finnes det 8 moduler som består av videoer, leksjoner og ulike øvelser. Første modul omhandler viktigheten å fremme din profesjonelle identitet, som eksempel går det ut på vise den beste versjonen av seg selv. Ifølge instruktøren Paul Pesek mener at studenter som ønsker seg en mentor trenger å vise fram disse ulike kvalitetene, de kvalitetene som må ligge til rette for å vise sin profesjonelle personlighet er empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Derfor kan man tenke seg til hvordan man for eksempel viser sine kvaliteter i ett jobb intervju, der ønsker man å bevise en arbeidsgiver at man er den beste kandidaten for jobben.

I noen av de andre modulene lærer vi hvor viktig det er med bruken av internett kanalen LinkedIn. Denne kanalen er perfekt for de som ønsker å utvide sitt profesjonelle nettverk, det er også en god plattform for å finne en potensiell mentor. Paul nevnte 4 punkter som vil være relevant å bruke når man skal forsøke å skaffe seg en mentor via LinkedIn.

  • Det første punktet kalles for «Perfect overlap», det handler om at det vil være nyttig å kunne identifisere seg med den mentoren du ønsker å lære av. Det betyr at for eksempel du prøver å sammenligne deg og din mentor, og se til at man har like interesser eller like egenskaper slik at man får en enda bedre relasjon til hverandre.
  • Det andre punktet kalles for «Great overlap», det går ut på at man kanskje ikke har gått den samme studieretningen som mentoren sin, men at man har studert på samme skole.
  • Det tredje punktet kalles for «similarities», det handler om at man har en jobb man ønsker seg og derfor prøver å finne en person som jobber med din favoritt jobb eller innenfor den jobbretningen du ser for deg å arbeide mot. Etter at du har funnet personen, prøver man å ta kontakt gjennom LinkedIn.
  • Det fjerde punktet kalles for «Someone interesting», dette punktet viser til at man ikke trenger å ha noe til felles med mentoren sin, men man synes at han eller hun er spennende og interessant for sitt arbeid.

Konklusjon:

I denne konklusjonen vil jeg nevne at all den informasjonen jeg har lært fra Networking Basic kurset, er noe jeg kommer til å ta med meg videre når jeg selv skal finne meg en potensiell mentor for hjelp til å bygge mitt eget nettverk. Kurset i seg selv var lærerikt og interessant, og det er noe jeg anbefaler for de som vil lære om hvordan skaffe seg sin perfekte mentor. Jeg ønsker også å ta med meg alle stegene som må gjøres før man tar kontakt men potensiell mentor. Det å skaffe seg en mentor trenger ikke være så vanskelig som man kanskje skal tro, fordi ved hjelp av kurs og sosiale medier øker sjansene dine for at du finner din perfekte mentor som kan hjelpe deg mot dine mål.

Kilder:

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *