Prosessen i faget e-varehandel

Faget om E-varehandel har gitt meg utrolig mange inntrykk, både positivt og negativt. Oppgaven med å skape en nettbutikk er av de mest lærerike eksamensoppgavene jeg har jobbet med, grunnen er at oppgaven er veldig relevant i dagens marked og det gir oss en utrolig bra innsikt i hvilke kanaler og metoder som fungerer best innenfor markedsføring.

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen av nettbutikken vår var vanskelig, fordi ingen på vår gruppe hadde laget seg et senario om hva konseptet vårt skulle gå ut på. Vi hadde heller ikke sett for oss type produkter vi ønsket å produsere og selge, dermed brukte vi en del tid og møter innad i eksamensgruppa for å finne ut hva som faktisk hadde vært morsomt å prøve ut. Etter en god runde med «brainstorming», fant vi ut at det hadde vært morsomt å skape et konsept som ingen hadde brukt tidligere. Under planleggingen fikk vi oppgave å sette oss et mål med nettbutikken og hvordan vi skulle nå disse målene, fra vår foreleser fikk vi et verktøy som kalles OKR. Dette verktøyet skulle hjelpe oss med å sette oss et mål vi ønsket å gjennomføre, og vi skulle sette oss nøkkelmål som skulle hjelpe oss mot vårt hovedmål. Planleggingsfasen vår var delvis vellykket, på grunn av at vi kom på et navn til butikken som vi syntes var interessant, og vi kom fram til et mulig konsept vi ønsket å lage opp mot nettbutikken. Grunnen til at det første konseptet var delvis vellykket var fordi vi til slutt etter at vi opprettet nettbutikken, valgte å endre konseptet våres. Samtidig som at vi følte at navnet på butikken vår var morsomt og fengende til hvilket som helst konsept. Innenfor denne prosessen planla vi hvilken logistikkform vi ønsket å bruke, pluss at vi jobbet med å finne en bra produsent som kunne tilby oss gode produkter som var mulig å selge i nettbutikken vi skulle lage.

Opprettelsesfasen

Når det kom til at vi skulle opprette nettbutikken, trengte vi å skaffe oss informasjon gjennom youtube og internett for hvordan Shopify fungerte. Denne prosessen tok en del tid på grunn av at ingen på gruppa vår hadde kjennskap til plattformen. Etter mange søk, skaffet vi oss nok kunnskap til å opprette første del av nettbutikken «Seintute». Her valgte vi temaet for nettbutikken og vi opprettet email adresse, samt at vi opprette kontoer på sosiale medier. Shopify hadde ikke mange gratis temaer som virket ryddig og oversiktlige, men etter en del «try out’s» fant vi temaet minimal. Dette temaet hadde et veldig behagelig utseende og det ga oss en riktig følelse når vi satt det sammen med konseptet vårt.

Selv om man opprettelsesfasen oftest foregår i starten, vet man ikke sikkert om det er sluttproduktet av nettbutikken. Det samme «Seintute», grunnen er fordi vi finner ting vi kan oppdatere og endre på for å gjøre hele butikken bedre. Et eksempel på en av de tingene vi driver og oppdaterer hele tiden er betalingsmetoden til butikken, her finnes det alltid nye og bedre metoder å gjennomføre den prosessen på.

Når nettbutikken hadde en slags helhet ved seg, startet vi å opprette sider på nettbutikken hvor folk kan finne informasjon som hvordan de kan kontakte oss og informasjon om hvem vi er og hva vi jobber med. Vi har også opprettet en kategori av ulike produkter vi tilbyr gjennom Seintute butikken, vi føler dette hjelpe nettsiden å se mer ryddig ut. Samtidig som vi opprettet disse sidene begynte vi å lage produkter til nettsiden. Problemet i første omgang var at vi så etter ferdigprodukter gjennom sider som Aliexpress, dette var ga oss problemer på grunn av for lang leveringstid og fantes ikke muligheter for prøveprodukter. Dette problemet fant vi kjapt en løsning på, som var å lage helt egne produkter gjennom produsenten Printify. Her fikk vi lov til å printe på eget varemerke på deres alternativer av produkter.

I planleggingsfasen ønsket vi å etablere markedsføringskanaler på instagram og på facebook, det som ble veldig praktisk med denne løsningen er at vi fikk laget en kobling mellom kanalene og nettbutikken vår. Det vil gi oss fordeler ved at all informasjon som blir delt på vår nettbutikk vil vises i kanalene også.

Gjennomføringsfasen

Denne fasen handler om hvordan nettbutikken fungerer i praksis og hvordan vi brukte våre sosiale kanaler til å markedsføre varemerket vårt. Den handler også om strategien vi har brukt for å nå målene våres. Planen for markedsføringen i starten gikk ut på at vi ville spre varemerket vårt lokalt blant vennegjeng og familie, grunnen til det er at vi tenkte at det ville vært morsomt for de vi kjente til å spre merket ved å vise at de er sent ut. Selv om dette er noe vi fortsatt ønsker å gjennomføre, ønsker vi også å markedsføre gjennom våre sosiale medier. På disse plattformene kan vi nå mange fler, på kortere tid enn hvis vi kun ønsket å dele det lokalt. Når vi lanserte fikk vi forespørsler på instagram om vi ønsket å bli promotert, noe som ga oss litt utsyn at andre også syntes konseptet vårt var spennende.

Det er flere fordeler ved å kjøre en stille lansering. Vi har valgt å ikke være så høylytte ved lansering, grunnen til dette er at når man «bare» lanserer nettbutikken vår og kombinerer det med «vanlige» annonser følte vi at vi ga et inntrykk av å ha eksistert en stund – noe som skaper tillit hos mange forbrukere. Vi har opprettet et samarbeid med en frisørsalong i Lillestrøm, de syntes at konseptet vårt var så kult at de var villige til å dele produktet og sidene våres gjennom deres Instagram profil. Dette gjorde at vi nådde ut til mange fler enn det vi ville gjort om vi kun skulle fokusert på vår sosiale medier-kontoer.

Utfordringer?

Vi har møtt en del utfordringer under opprettingen av nettbutikken, for eksempel møtte vi problemer når ønsket å bestille produktene våres gjennom Seintute. Det som var problemet var at det gikk kun å bestille en vare om gangen, dette er noe som vil skape vanskeligheter og misnøye blant kundene våres. Vi brukte også lang tid på å finne ut hvilken type logistikkform vi ønsket å bruke, men vi ble til slutt enige at vi skal bruke en «print on demand» tjeneste samt at vi sender varene direkte til kundene våres.

Hva som har vært lærerikt?

Denne prosessen med å finne alt av informasjon og lære om bruken av ulike verktøy har vært lærerikt, men samtidig har det vært veldig tungt psykisk. Grunnen til dette er at vi kanskje har fått litt for lite opplæring av verktøy, selv om vi har gjennomført sertifiseringer hadde det vært hjelpsomt hvis det prosessen av oppretting av nettbutikk ble delt opp etter forelesninger. Men det har vært et spennende fag med mange bra gjesteforelesere, de har hjulpet oss mye med egne erfaringer og hva de tenker om oppgaven vi har gjennomført.

Annet som har vært lærerikt med oppgaven våres er at vi har tatt veldig eierskap til nettbutikken vår. Vi har satt oss veldig inn i de ulike verktøyene vi har vært igjennom, samtidig som at vi har lært veldig mye om ulike markedsføringsmetoder. Her har vi funnet ut at vi trenger ikke betale masse penger for å få promoteringer av andre profiler på sosiale medier.

Konklusjon

Alt i alt har vi laget en velfungerende nettbutikk med utrolig kule produkter som vi faktisk kan selge, vi kan også etterhvert tjene penger på siden om vi velger å jobbe hardere med butikken. Alle på eksamensgruppa har blitt klokere på hvordan man etablerer nettbutikk og hvilke markedsføringskanaler som er best for ulike målgrupper, samt at vi også har syntes at oppgaven har vært spennende og gøy.

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *